Evangelium a jak jsem se stal věřícím

23. ledna 2009 v 21:36 | Tobiáš Balanda
Jsem věřící křesťan. Stal jsem se věřícím v 18ti letech. Jsem narozený v roce 1984. Uvěřil jsem tak, že jsem si nejdřív uvědomil, že mám ten nejzávažnější hřích, že nevěřím v Ježíše Krista. A věřím tomuto:
Bůh stvořil člověka dokonale. Ale člověk padl do hříchu. Všichni lidé jsou hříšní a pro své hříchy si zasluhují být od Boha navždy zavrženi v ohnivém jezeře. Protože Bůh je svatý a spravedlivý a žádný hřích nemůže tolerovat. Bůh však k lidem mluvit nepřestal to jen ze své nezměrné lásky. Bůh nabízí všem lidem záchranu, kterou učinil takto a je jedině takto možná: Bůh poslal na tento svět Svého jediného Syna Ježíše Krista. On jediný byl člověk bez hříchu. On zemřel za všechny hříchy celého lidtsva na golgotském kříži jako zástupná oběť. Prolil svou svatou krev, která jediná má moc očistit od všech hříchů každého, kdo věří. Bůh Pána Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. Ježíš byl již jako vzkříšený Pán po 40 dnů viděn od mnoha svědků. Poté vystoupil zpět na nebesa ke Svému Otci a byl u Něho oslaven. Tím vzkříšením a oslavením Svého Syna Bůh potvrdil jeho oběť jako dokonalou a navždy platnou. Pán Ježíš svou smrtí a svým vzkříšením přemohl hřích. Oběť Pána Ježíše na kříži Golgoty je jediným základem odpuštění hříchů. Každý, kdo uvěří, že Pán Ježíš místo něho zemřel a vstal z mrtvých, obdrží odpuštění všech hříchů a život věčný. Už také nežije jako dřív. A může vědět zcela jistě, že po smrti přijde do nebe do věčné blaženosti. Ale kdo odmítne oběť Pána Ježíše a neuvěří Bohu, bude odsouzen do ohnivého jezera a nebude mít již nikdy možnost záchrany.

A teď o tom, jak jsem se stal věřícím:

Byl jsem od dětství vychováván svými rodiči v křesťanské víře. Zejména svým tátou. Moji rodiče mi povídali o Bohu a jeho věcech a také se mnou navštěvovali křesťanský sbor. Mluvili se mnou o tom, že jsme všichni hříšní a že potřebujeme Boží milost a že Bůh poslal na svět Svého Syna Ježíše Krista, aby nás zachránil. On Ježíš Kristus místo nás zemřel na golgotském kříži a také vstal z mrtvých, aby nám jednou pro vždy mohli být naše hříchy odpuštěny a mohli jsme získat život věčný ve věčné blaženosti v nebi. Pokud však neuvěříme, že Pán Ježíš Kristus i místo nás zemřel, tak na nás naše hříchy stále zůstávají a budeme za ně odsouzeni do ohnivého jezera bez možnosti pozdější záchrany. Byl jsem veden k tomu, abych osobně uvěřil, že Ježíš Kristus zemřel na kříži i za mé hříchy a že byl vzkříšen z mrtvých. Já jsem měl ve svém životě ve svém dětství období, kdy jsem protestoval proti tomu, abychom chodili do toho křesťanského sboru. Vůbec jsem totiž nechápal proč tam chodíme. Vůbec jsem se tam necítil dobře. Když mi bylo 8 let, můj táta, moji rodiče i ostatní si mysleli, že jsem uvěřil, protože jsem řekl, že věřím. Nebyla to však skutečná víra. Nevím ani proč jsem to tehdy řekl. Moji rodiče a ostatní si snad mohli všimnout, že jsem ve skutečnosti neuvěřil, protože jsem nečetl Bibli, nechodil jsem se zájmem do sboru, neměl jsem ani žádný tah k modlitbě. A také jsem žil stále v různých hříších, bez pravé radosti, pokoje. Jak tak plynul čas, tak jsem říkal před svými rodiči, že věřím v Pána Ježe Krista a že On za mě zemřel a vstal z mrtvých, ale to jen proto, abych před těmi svými rodiči nevypadal blbě. Jak tak plynul čas, měl jsem občas ve svém životě chvíle, kdy jsem se trápil tím, že nevěřím a jestli neuvěřím, tak budu odsouzen do ohnivého jezera. Ale po nějaké době to zase pominulo a bylo mi zas vše jedno. Věřím, že tyto chvíle byly chvíle, kdy na mě Bůh působil a obviňoval mě z toho, že nevěřím v Ježíše Krista, jak je také v Písmu svatém v Bibli napsáno. Když mi bylo 14 let, tak mi můj táta vyprávěl o hrozných budoucích událostech, které postihnou všechny nevěřící a to mě velmi děsilo. Uslyšel jsem o tom tehdy poprvé a to mě velmi znepokojovalo. Ale já jsem si přesto řekl, že je snad času ještě dost a že můžu klidně ještě nevěřit. Později mě však znepokojovali jiné věci a usvědčovali mě z toho, že nevěřím a jestli neuvěřím, tak budu napospas strašným hrůzám. Později jsem onemocněl a dostal jsem se i do tělesné krize. Ta nemoc a krize mě přivedla ještě blíž k tomu, že jsem začal se ještě víc o Boha a jeho věci zajímat a volat k Němu. Postupně jsem si uvědomoval, že jsem před Bohem velký hříšník, že jsem se v životě mnohokrát vůči Bohu provinil a On (Bůh) mi učinil tolik dobrého, co jsem si já vůbec nezasloužil. Bylo mi moc líto, že jsem se mnohokrát v životě vůči Bohu nesmírně provinil a že jsem před Bohem velký hříšník. A tak mě Bůh skrze to přivedl k tomu, abych uvěřil, že Ježíš Kristus i místo mě zemřel a že vstal z mrtvých. Když jsem v to uvěřil, měl jsem již jistotu, že jsou mi jednou pro vždy všechny hříchy odpuštěny a že je mi darován věčný život a že přijdu do nebe, kde již nebude žádná porušenost. Od té doby jsem začal s velkou horlivostí číst Boží Slovo - Bibli. Také jsem s velkým zaujetím začal navštěvovat ten křesťanský sbor, kam se mnou od malička moji rodiče chodili. Také jsem prožíval velkou radost ze spasení a velmi rád jsem si povídal o Božích věcech se svým tátou a s ostatními věřícimi s našeho sboru i s jinými. Ten sbor dodnes navštěvuji. Má internetovou adresu www.sporilov.org.

 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 pevasa pevasa | 3. února 2009 v 6:26 | Reagovat

Hezky jsi to napsal, Tobiáši. Tvá víra je pevná a nelze jí prakticky nic vytknout. Vede Tě k dobru a lásce. Většina lidí přijde k víře prostřednictvím nemoci či jiné zkoušky. Píšeš, že Ti pomohlo poznání Bible. Mne , jak už jsem Ti psal kdysi, od té fanatické víry odvedlo, myslím, že k té víře realistické. Studium v každém sboru se zaměří pouze na "vhodné" texty pro učení té které církve. A tak se zdá vše logické , navazující... Jenže pokud čte člověk sám a nečte Bibli jen podle šablony, naráží na nesrovnalosti, nemožnosti.Všichni známe přírodní, tedy Boží, zákony. Bůh je dokonalý a tak určitě sám zákon neporušuje. Také nelže, a protože vysvětlení některých dějů  v Bibli je lži podobné, je vidět, že se do Bible dostaly cizí texty a ne jen Slovo Boží. Přečti si třeba Evangelium Marie Magdalské. Vím, ten nalezený text je datován cca 400 let po Kristu, ale je to opis, nalezený se stejnými opisy Evangelií kanonických a tak může být i autentické.(Magdalena byla přeci nejbližší ženskou učednicí Ježíšovou). Tam se mluví vysloveně o zkreslených údajích o Ježíši a pamatuj Jak Ježíš sám upozorňuje na manipulace s Jeho Slovem v budoucnu a nabádá nás o sdělovaném přemýšlet (tedy nepapouškovat názory lidí, ale pouze jednat podle Slova Božího). Došel jsem k závěru, že dav je snáze zaveditelný do pekel, ale také do nebe. Proto hledám tu pověstnou úzkou branku sám...

Teď bych Tě rád na něco upozornil z Tvého textu: "...tak mi můj táta vyprávěl o hrozných budoucích událostech, které postihnou všechny nevěřící a to mě velmi děsilo..... nevěřím a jestli neuvěřím, tak budu napospas strašným hrůzám." Uvěřil jsi tedy ze strachu! To není určitě Božím záměrem. Víš, Ježíš učí o lásce k Bohu (Otci). Myslíš, že je možné někoho milovat, kdo Tě nutí k "lásce" mučením v ohni pekelném? Představ si takového Hitlera. Myslíš, že ho mohli ti lidé v koncentrácích milovat? A to byla srovnatelná muka s těmi Tvým otcem slibovanými. Tobiáši, uvědom si, že Ty vlastně v tomto případě nevěříš Bohu, ale lidským řečem. Bůh je přece nade vše milostivý a mučit lidi jen proto , že v něj neuvěřili nemůže. To "mučení" má být v neschopnosti stanout před Pánem a ne v žádném pekle. Peklo vzniklo pro potřeby Katolické církve za účelem ovládnutí lidí. A ti uvěřili. Ne však Bohu, ale lidem, podvodníkům, kteří si na nich hromadili, prostřednictvím odpustků, své majetky a teď se domáhají , v čele s panem kardinálem, jejich navrácení...

Snaž se psát na téma Víry a neumdlévej. Zamýšlej se nad texty a nezůstaň jen u jednoho. Jdeš celkem správným směrem.  Pán s Tebou

2 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 3. února 2009 v 22:09 | Reagovat

Pevaso, děkuji vám za to, že jste si to přečetl a že jste mi to také dal vědět svou reakcí.

Jsem rád, že i vy teď už víte, jak jsem se stal věřícím.

3 Robert Spiegel Robert Spiegel | E-mail | Web | 4. února 2009 v 7:40 | Reagovat

Milý Tobiáš,

viera je pre malé deti, ktoré ešte nevedia sami otvoriť oči. Ty si dospelý ćlovek a mal by si <b>VEDIEŤ nie len VERIŤ</b>.

Si <b>kresťan z počutia (z doslechu)</b>. Veríš, pretože si niečo počul a tomu uveril. To je úplne BEZCENNÉ. Si to, čo z teba spravila spoločnosť. Ak by si sa narodil v Iráne, bol by si rovnako fanatický moslim, ak by si sa narodil v izreali alebo vo vhodnej rodine v USA, moźno by si bol zapálený žid.

Pokial ide o Boha, viera nestačí. Pokiaľ ide o Boha, treba VEDIEŤ. Viera nie je hodná Boha, viera rozkladá tento svet. Viera je slepá, vedieť znamená vidieť.

Sám si odpovedz, na čom je založená tvoja viera?

Na tom, čo si počul od iných ľudí, na ich charizme a ako na teba zapôsobili a na tom, čo si si prečítal. Plus možno na nejakých ilúzórnych mystických zážitkoch z modlitby alebo kresťanských stretnutí. Si si istý, že to stačí? Čo ak je to všetko INAK? Trúfneš si nastaviť si zrkadlo? Trúfneš si zpochybniť to, čo si uveril? …ak je tvoja viera správna, získaš istotu, ak nie zistíš, možno zistíš kde je pravda. Ak máš úprimné úmysly, nemáš sa čoho báť. Ak sa bojíš, možno sa ťa raz Boh spýta, prečo si nenašiel odvahu dostať sa cez vieru. Komu bolo veľa zverené, od toho môže byť aj veľa pýtané.

Čítaš bibliu, a myslíš si, že narozdiel od katolíkov čitaš to, čo je tam napísané.

OMYL!

Čítaš VÝKLAD, ktorý ti podsunula spoloČnosť  a cirkev.

Príklad: kresťania tvrdia (som počul), že každý šiesty verš v "Starom Zákone" ukazuje na príchod Ježiša. Židia hovoria, že ANI JEDEN Z NICH.

Ako je to možné? Ako je možné, že pre tisícky veršom je možný tak rozdielny výklad?

Chodil som do letničného kresťanského zboru niekoľko rokov - dobre poznám kresťanský výklad. Poznal som aj niekoľko židov, ktorý úprimne milujú Boha. Spoznal som ich výklad tých istých slov. A vieš čo? Žiadne zatvrdnuté srdcia. A ten výklad tých istých veršov, on ti je rovnako presvedčivý ako ten kresťanský! Kto má teda pravdu? Ako je možné, že ti tie proroctvá "sú také jasné", ale pritom niekomu inému, ktorý sa snaží rovnako úprimne sú jasné, ale hovoria niečo úplne iné?

Prajem ti odvahu nerozstať len veriacim ale stať sa vediacim.

PS: ak sa bojíš Boha, boj sa toho, že na poslednom súde, budeš postavený k tým, čo zverené schopnosti nepoužili, zostali len slepými veriacimi, rovnako sko služobník, ktorý svoj peniaz zakopal do zeme.

4 g-man g-man | 7. února 2009 v 16:31 | Reagovat

ty si pšknej cvok, věříš v boha protože si byl tak vychovávanej a chceš na něj věřit ne proto že bys měl něco pro důkaz nebo aspon důvod, proč myslíš že člověk se stal hříšníkem? to je blbost když byl stvořen bohem dokonale těžko mohl sejít když byl tak dokonalej

5 Roxy009 Roxy009 | E-mail | Web | 7. února 2009 v 18:05 | Reagovat

Neberu ti tvou víru v něco, co sám vymyslel člověk. Věř si tomu když chceš. Asi bych taky věřila, kdybych v tom byla vychovávaná.  Jenže vem si jednu věc: Kde se ten bůh  vzal?? Myslíš že jednou někdo sestoupil z 'nebes' neboli atmosféry a řekl "Já jsem bůh a ted budete dělat co řeknu, protože jsem jediný dokonalí!" Boha si zkrátka vymysleli lidé kdysi dávno, vymysleli to králové a vysoko postavení lidé, aby je prostý lid poslouchal. A k tomu aby je poslouchal, potřebovali jim něčím pohrozit, co se stane, když to neudělají. Jen samozřejmě nemohli pořád kontrolovat celou 'zemi'. Tak vymysleli církev. Lidé, když něco provedli a fiktivní postavu dnes známou jako boha prosili o odpuštění. Potřebovali je prostě nějak zmanipulovat aby je poslouchali.

Snad jsi pochipil co jsem tím chtěla říct.. Budu ráda když mi na mail (roxy009@seznam.cz) odpovíš.

6 g-man g-man | 8. února 2009 v 15:27 | Reagovat

zajmaví že autor odpovídá jenom na pozitivní komentáře a na tyhle rálný ne

7 cedrik cedrik | 11. února 2009 v 14:22 | Reagovat

thats right je to tu trapný

8 pavlína pavlína | Web | 19. února 2009 v 16:33 | Reagovat

každý má právo na svůj názor a taky nato, vyjádřit se k názorům ostatních ..myslím se že názor Roxy009 je hrozně povrchní, až příliš realstický ...co se týče autora článku, mám pocit, že je v tom malinko fanatismu ...já jsem věřící člověk ..nevím přesně v koho nebo v co věřím, ale svého boha nosím v sobě ...

9 pavlína pavlína | Web | 19. února 2009 v 16:34 | Reagovat

Každopádně říkat někomu že je cvok, když věří v Boha je ubohost ..na tyto komentáře bych taky neodepisovala, protože to prostě nemá cenu ...

10 g-gam g-gam | 19. února 2009 v 20:51 | Reagovat

nejde o to že věří, ale proč věří

11 patris patris | Web | 21. února 2009 v 9:49 | Reagovat

kdy pribudou dalsi clanky? pis dal! :-)

12 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 21. února 2009 v 13:06 | Reagovat

Pro patris:

Další články zatím neplánuji. Myslím si, že to naprosto stačí. Protože je to určeno pro všechny. Něco je pouze pro věřící a toto je především pro nevěřící.

13 StarScream StarScream | 22. února 2009 v 17:46 | Reagovat

nikdy nekecám lidem do víry, ať jsou satanisté nebo křesťané, jednak je to zbytečné a jednak mají právo věřit, čemu chtějí.

14 g-man g-man | 23. února 2009 v 20:19 | Reagovat

mě nijak nevadí když někdo věří v boha, ale naprosto nesnášim takovýty kecy jako: "že jsme všichni hříšní a že potřebujeme Boží milost" atd.

15 Oelist Oelist | 9. března 2009 v 21:27 | Reagovat

Zdravím Tě g-mane. Mi celkem vzato, též nevadí , že nevěříš v Boha ale také lituji lidi kteří si myslí, že nejsou hříšní a že nepotřebují věřit v boha.Protože je úplně jedno jestli věříš nebo nevěříš v Boha, protože na tom , že Bůh je realita ty nemůžeš nic změnit ale také se nikdo nevyhne  zodpovědnosti za svůj život před Bohem a bez Jeho milosti je každý člověk vystaven pro vstup do pekel.Ne, není to žádné strašení peklem, tak jak je reálný Bůh tak stejně je reálné peklo.Bez milosti Ježíše Krista jsme odsouzeni a to je úplně jedno jestli se nám to líbí nebo nelíbí.

g-mane začni přemýšlet o svém smyslu života a polož si sám sobě tři otázky a zkus si na ně odpovědět, ty otázky zní:Víš odkud si přišel? Víš proč jsi přišel?(na tento svět)- a nakonec, víš kam půjdeš když odejdeš(z tohoto světa)? Pokud nejsi schopen si odpovědět ani na jednu otázku tak není z tebou něco v pořádku a proto začni ve svém životě hledat na tyto otázky odpověď!

Přeji Ti v tom mnoho úspěchu.

16 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 10. března 2009 v 13:03 | Reagovat

Oeliste, a co říkáte na můj článek? Jinak jsem rád, že jste také věřící.

17 Shadowsong Shadowsong | 19. března 2009 v 20:39 | Reagovat

Ano moc vám všem děkuji protože mě tyto řeči upřímně vždy rozesmějí.Škoda, že jsou věřící tak zaslepení svým "bohem".Trošku vás lituju, ale koneckonců je to jen vaše rozhodnutí jak budete žít.Všem nevěřícím se může ulevit, protože to kde teď žijeme je jen naše omezená fyzická realita, takže žádne peklo ani nebe potom nebude :) .Škoda že vám nemůžu dost dobře pomoc...No rozhodně doporučuji vám přečíst si Sethovy promluvy-je to velice složitá knížka a je těžké jí pochopit, ale vysvětluje mnohé a já věřím, že jenom ta jediná je pravdivá..Takže si dál užívejte života a nestresujte se kravinama.Hezký den přeji

18 Shadowsong Shadowsong | 19. března 2009 v 21:50 | Reagovat

Jen tak mimochodem Oeliste..víte sám odpovědi na své otázky?pravděpodobně si myslíte že ano, ale podle toho jak zde vystupujete mi připadá že určitě ne.Pochopíte, ale pozdějš..akorát se ochudíte o nějaké zkušenosti, ale to nevadí..času máme dost..no času-to je jenom pojem :)

19 Shadowsong Shadowsong | 24. března 2009 v 23:30 | Reagovat

Po delším uvažování jsem rozhodl vám napsat ještě pár vět Oeliste.Mě taky nevadí že jste věřící..já svým způsobem taky.no v podstatě pro vás jsem pohan.Víte doopravdy ve vašeho boha nemusím věřit a nemyslím si, že jsem hříšnej.Ano bůh je realita, ale fyzická(a navíc vámi vytvořená).A ta je po smrti nedůležitá..dokonce by se dalo říct že neexistuje(existuje, ale v jiné rovině reality).Zodpovědnost za svůj život před bohem?ale jděte..nikdo se nemusí nikomu zodpovídat za to co kdy udělal.Takže něco jako jeho milost neexistuje a peklo už vůbec ne a zlo taky neexistuje.Znovu ano, jenom strašíte, sice nevím proč, ale děláte to.Nic jako nebe nebo peklo neexistuje.Odsouzeni nejsme.Nikdo z nás není, vždy máme právo výběru a vždy budeme mít.Oeliste všiml jste si toho že víru nelze rožšiřovat nenásilně?:-) já jen, že potom se divíte že lidi se k vám chovají ofenzivně, když vy neděláte nic jiného.Kéž by jste pochopil.Pěkný den:-)

20 Alexis Samaranta cel Rau Alexis Samaranta cel Rau | 30. března 2009 v 15:57 | Reagovat

Já nevěřím ve vašeho Boha, protože mi o něm nikdy nikdo nic neřekl...Byla jsem vychována v jisté víře, ale o tom teď nemluvím...Když jsem se dozvěděla o křesťanském Bohu byla jsem na pochybách...Rozvířily se ve mně otázky, jestli nám náš Bůh třeba nelže...Koneckonců on nám nezakazuje lhát...Podstata křesťanství je úplně jiná, než víra v přirozený řád věcí a tvorů v níž jsem byla vychována já...Vidím teď ty drobné rozdíly...

lhát je hřích...

Pro mě je lež jen pud sebezáchovy

Po smrti přichází peklo, nebo nebe...

Já věřím v reinkarnaci...

Chtěla bych se o vaší víře dozvědět víc, abych je, mou a vaši víru, mohla posoudit zbízka a podrobněji...

21 Kojot Kojot | E-mail | Web | 31. března 2009 v 22:51 | Reagovat

Nemohu se nepozastavit nad tím, k čemu je u všech ďáblů blog s jediným spotem? To by snad stačila jednoduchá stránka + guestbook... No, ale dobrá. Napsal jste mi na můj blog, tak jsem Vám návštěvu oplatil. Váš příběh není ničím zvláštní, ale o to nejde. Konec konců může být užitečný jako materiál pro někoho, kdo studuje problematiku různých druhů konverze, takže je jen dobře, že tu je. Rozumím Vám, protože jsem si křesťanským obdobím také prošel, ale nakonec jsem dospěl k mnohem smysluplnější víře.

Pokud Vás zajímá moje dávná křesťanská eskapáda, mrkněte se sem:

http://kojot.name/776614-kterak-byl-jaroslav-krestanem.php

22 g-man g-man | 4. dubna 2009 v 11:14 | Reagovat

oeliste, tak s tebou je to už vážný, to si myslíte že ten váš dobrotiví bůh který nás miluje a chrání posílá do pekla? a proč neodpovídáte Shadowsongovi? vim proč, neumíte odpovědět vy chcete věřit tomu že po smrti budete v ráji jen díky tomu že prostě věříte v boha, to je totiž jednoduchý, a snažíte se ostatní dostat do svýho stáda pomocí strachu že když ve vašeho boha neuvěří tak pujdou do pekla, co myslíte že se stane těm co třeba umřou jako děti a nemohli být pokřtěný? to vás nenapadlo? kdyt oni nic neudělali a já taky ne tak proč bych měl bejt hříšnej jen proto že bůh je línej se lidem ukázat? proč ho hledat slepě jen pouhou vírou? proč se nám nezjeví? pokud existuje bůh, tak i satan, a pak tedy je bůh ten špatný a satan ten dobrý, ale bůh prostě dostal víc lidí do svýho stáda a tak jim nakecal že to on je ten pravý a straší lidi peklem protože peklo je ten pravý ráj

23 g-man g-man | 5. dubna 2009 v 20:13 | Reagovat

taky sem si všiml že píšeš že bůh neporušuje svoje přikázání a že nelže, tak si ale zapomněl na to že bůh řekl adamovi a evě že když kousnou do toho jablka tak umřou, to jim převe lhal, s vlastně z týhle části bylo přímo vidět jak chce křestanství mít jenom tupý ovečky ve stádu, jelikož ten bůh se naštval když prozdřeli, a tebe je mi fakt líto, tvýho života a hlavně těch tvejch rodičů co tě zfanatizovali

24 bot bot | 18. dubna 2009 v 16:50 | Reagovat

[8]: haha, to je taky dobrý říkat: věřim v něco, nevim co to je nebo kdo to je, ale je to něco všudypřítomného a mocného a já v to věřim, ale nevim v co. ale jsem věřící člověk a to je důležitý:DDD setkal jsem s s víc takovýma lidma.. Bláboly způsobený geneticky danou potřebou v něco věřit..

25 bot bot | 18. dubna 2009 v 16:54 | Reagovat

[15]: A jak si můžete být těmahle závěrama tak jistý. Ani ty Oeliste nevíš o těchhle věcech nic stoprocentně. Věřící jsou zaslepený.

26 vostalpetr vostalpetr | E-mail | 4. května 2009 v 9:26 | Reagovat

mě nijak nevadí když někdo věří v boha, ale naprosto nesnášim takovýty kecy jako: "že jsme všichni hříšní a že potřebujeme Boží milost" atd.
........................................

No zrovna tahle věc není vůbec otázkou VÍRY, ale POZNÁNÍ...

Chápu, že to zní takto vyjádřené a napsané hodně "pánbičkářsky" a že se to lidem nemusí moc líbit,
ale faktem je, že toto je jediná realná věc v celé křestanské víře, ale je nejen zde, je to záležitost všech náboženství, která více či méně zdůraznují tuto skutečnost a vysvětlují ji.
KŘESTANÉ TUTO SKUTEČNOST ZROVNA MOC DOBŘE NEVYSVĚTLUJÍ, BUDHISMUS A HINDUISMUS JE MNOHEM PŘESNĚJŠÍ A VYSVĚTLUJE DALEKO LÉPE V ČEM SPOČÍVÁ DĚDIČNÝ HŘÍCH...

(oni to nakonec křestani moc dobře vysvětlit nemůžou, nebot by do "dědičného hříchu" museli zahrnout i tu svou VÍRU, nebot víra je velmi podstatnou součástí dědičného hříchu...

apoštol Pavel jiím to vysvětloval, že VÍRA A NADĚJE POMINOU A ZŮSTANE JEN LÁSKA, ale co by bylo křestanství bez víry ???
už by nebylo náboženstvím, ale jen láskou...)

27 vostalpetr vostalpetr | E-mail | 4. května 2009 v 9:58 | Reagovat

Věřící jsou zaslepený.
........................
Stačí si pustit nedělní partiti kde hořící levicoví věřící s pravicově věřícími a každému bude jasné, jaké jsou skutky víry...

Vždyt víra není nic jiného, než povznesení myšlenkového konceptu na úroven "božské" pravdy, jediné pravdy

A to přesně udělal Adam, když pojedl ze stromu poznání, tak prohlásil, že je nahatý a že být nahatý je špatné,
a od tý doby to jede přesně v tomto duchu dědičného hříchu víry ve vlastní neomylnost a pravdivost myšlenkového konceptu...

28 vostalpetr vostalpetr | E-mail | 4. května 2009 v 10:04 | Reagovat

Já věřím v reinkarnaci...
Chtěla bych se o vaší víře dozvědět víc, abych je, mou a vaši víru, mohla posoudit zbízka a podrobněji...
...................................
Každej věří v nějakou blbost,
já a několik milionů dětí po celém světě věříme, že medvídek Pú je naprosto božskej...

K čemu porovnávat různé víry?
To je jako kdyby jsi chtěla porovnávat  která lež je lepší...

29 vostalpetr vostalpetr | E-mail | 4. května 2009 v 10:09 | Reagovat

lhát je hřích...
Pro mě je lež jen pud sebezáchovy
..................................
Jistě že to je pud sebezáchovy,
ale zároven je to i strach,
je to tudíž něco omezujícího...

Silný a zdravý člověk nemá potřebu lhát,
protože se nebojí...

30 iko iko | 8. května 2009 v 15:05 | Reagovat

no, od 23. ledna 2009 si daleko nepokrocil ve sve vire:-)

31 .. .. | 13. května 2009 v 21:10 | Reagovat

bůh měl svůj účel ve starověku a středověku prostě v dobách kdy lidé neměli jiný smysl života jiné radosti atd. věřili že když se budou celý život chovat slušně dodržovat přikázání apod. tk je po smrti čeká spasení v podobě ráje tito lidé neměli ani nemohli mít znalosti o tom jak věci doopravdy jsou že lidé se vyvinuli z primátů a svět není placka apod. V moderní době bůh ztrácí svůj účel. Bůh byl stvořen pro útěchu a jako odpověď na otázky na které lidé neznali odpověď. Jako vy si věřte čemu chcete

32 Daewoo Daewoo | Web | 18. května 2009 v 20:51 | Reagovat

Omlouvám se, ale jinak to nejde: než si začnete ničit život, přemýšlejte nad vším co tu je, hlavou a ne cizím kolenem:

Jakmile je (a není) něco, co zároveň je a není, pak otázka, jestli to je nebo není, nedává smysl, neboť jakákoli jednoznačná odpověď na tuto otázku je pravdivá a zároveň nepravdivá, tedy navzájem se vylučující. Vesmír je oblast kauzality a logiky, čas je absolutní, vznikl spolu s vesmírem a je s ním stejně zakřiven, čas tedy před vznikem vesmíru nehraje roli. Potřeba příčiny a následku je v korelaci s časem, bez něj, by kauzalita nemohla být. Tam, kde není kauzalita ani logika, je nesmysl. To, že tu jsme, ještě nic nenasvědčuje tomu, že muselo něco nutně existovat, abychom tu byli, poněvadž ve stavu, kdy není kauzalita, není potřeba příčiny pro vznik čehokoli. To, že tomu říkáte Bůh, je pouze důsledek kauzálního myšlení a tudíž je tento výrok nesmyslný. Otázka, co je příčinou vzniku vesmíru, nedává smysl. Říci jednoznačně, která odpověď je na otázku týkající se čehokoli před vznikem vesmíru pravdivá či nepravdivá, je nemožné, neboť by se již jednalo o odpověď s kauzálním podtextem. Bůh je nesmysl, jakékoli úvahy o Bohu jsou nesmyslem a vztahovat své úvahy na něco, co je "mimo vesmír" či "před vznikem vesmíru" jsou rovněž nesmysly. Nejlépe to vystihl Merovejec z filmu Matrix: "Existuje jediná obecná pravda - kauzalita.".

33 Daewoo Daewoo | Web | 18. května 2009 v 20:59 | Reagovat

Ukaž mi ohnivé jezero a já do něj s radostí skočím, neboť život nemá účel. Mám ohromnou tou po poznání, nechci čekat, protože konec stejně jednou přijde. Ukaž, a já jdu. A ještě si vezmu s sebou stopky a kameru :)

34 °°KarŁos°° °°KarŁos°° | Web | 25. května 2009 v 10:24 | Reagovat

tohle si napsal na mém blogu

Tobiáš Balanda | E-mail | Web | Sobota v 22:45 | Reagovat
Jsem věřící křesťan. Stal jsem se věřícím v 18ti letech. Jsem narozený v roce 1984. Uvěřil jsem tak, že jsem si nejdřív uvědomil, že mám ten nejzávažnější hřích, že nevěřím v Ježíše Krista a později se dostal do krize. Víc o tom, jak jsem se stal věřícím, je na mém blogu - viz internetová adresa balanda.blog.cz. Věřím tomuto:
Bůh stvořil člověka dokonale. Ale člověk padl do hříchu. Všichni lidé zhřešili a pro své hříchy si zaslouží být od Boha navždy zavrženi v ohnivém jezeře. Bůh je totiž svatý a spravedlivý a žádný hřích netoleruje. Bůh však výlučně ze své nezměrné lásky nabízí všem lidem záchranu, kterou učinil takto: Bůh poslal na tento svět Svého jediného Syna Ježíše Krista. On jediný byl člověk bez hříchu. On zemřel za všechny hříchy všech lidí na golgotském kříži jako zástupná oběť. Prolil svou svatou krev, která jediná má moc očistit od všech hříchů. Bůh Pána Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. Ježíš byl již jako vzkříšený Pán viděn od mnoha vědků po 40 dní. Poté vystoupil zpět do nebe ke Svému Otci a byl u Otce oslaven. Vzkříšením Ježíše Krista a Jeho oslavením Bůh potvrdil jeho oběť jako dokonalou a navždy platnou. Každý, kdo uvěří, že Pán Ježíš místo něho zemřel a vstal z mrtvých, obdrží odpuštění všech hříchů a život věčný. Už také nežije jako dřív. A může vědět zcela jistě, že po smrti přijde do nebe do věčné blaženosti. Ale kdo odmítne oběť Pána Ježíše a neuvěří Bohu, bude odsouzen do ohnivého jezera a nebude mít již nikdy možnost záchrany.
________________________________________
A TOHLE SEM TI ODEPSAL
________________________________________
[3]: °°KarŁos°° | Za sekundu | Reagovat
no dobrý a jak vysvětlíš chování církve ve středověku???? Upalování, desátky, porušování celibátu a tomu kdo jejich víru neuznával tak, že toho označily za kacíře??? Hmm jak to vysvětlíš. Podle mně je církev verbeš a spodina lidstva. Neříkám že bůh neexistuje, ale raději na něj budu věřit, jen ve skrytu duše a né chodit k nějakejm křesťanům do kostela a posluchat jijich výklad o bohu, když mám svůj.

35 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 11. července 2009 v 12:31 | Reagovat

Římskokatolická církev není ve skutečnosti církev, ale náboženský systém, který Bůh neuznává.

36 simona černochová simona černochová | E-mail | 25. září 2009 v 13:15 | Reagovat

Milý Tobiáši, máš výborný blog. Já poznala Ježíše Krista stejně osobně jako ty a samozřejmě tvrdím také, že bible je 100% pravdivé Boží slovo. Ale ještě před 14-ti lety bych se byla stejně rozčilovala a vztekala při zmínce o Bohu, bibli, křesťanech jako většina výše uvedených pisatelů. Ale Bůh se má k úpřímným lidem upřímně, já jsem byla zřejmě jeho upřímný odpůrce a on mne dovedl až k poznání Ježíše Krista a jeho lásky. A protože mohu zažívat Boží péči, lásku i výchovu v každodenním životě, je mi jedno, nazve-li mne někdo bláznem či fanatikem... to si vždy vzpomenu, že je psáno:"Blázen si v srdci říká: Bůh není".     Simona Černochová      

37 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 25. září 2009 v 14:25 | Reagovat

Pro Simonu Černochovou:
Děkuji vám za reakci. Jsem za ni opravdu moc rád. Abych řekl pravdu, ne vždycky mám k nevěřícím lidem lásku. My věřící bychom měli říkat nevěřícím lidem evangelium (dobrou zprávu, která je o záchraně) a měli bychom tak činit v lásce a nevnucovat to.

38 ANA ANA | Web | 14. října 2009 v 23:48 | Reagovat

Tobiáši, informace se na nás valí ze všech stran. Věřte! Nevěřte! Důkaz! Zázračné zjevení!
Neupírám ti tvou víru. Určitě tě posiluje, otázka je, jestli tě činí lepším. Neznám tě osobně, nemohu posoudit. (Takže bez urážky, prosím.)
Problém náboženství není víra samotná, ale fanatismus, který dokáže ničit, mučit, zabíjet.
Víra je vnitřní síla. A závidím každému, kdo má skutečnou víru v Boha. Myslím, že desatero obsahuje opravdu kodex mezilidského slušného chování. A smutné je, že nikdy nikdo toto desatero nedodrží.
Protože i světec, pyšný na to, jak mravně a dokonale žije, se dopouští hříchu - pýchy. (Ale to je jen má úvaha, nechci se pouštět do teologických sporů.)
Navíc tady ještě padl názor, že pokud začneš věřit z obavy, abys neskončil v pekle, není to nejlepší způsob. Věříš, protože se bojíš?
Stejně tak když věříš jenom proto, aby ses dostal do nebe - je to pochopitelné, ale zavání to prospěchářstvím. (Opět to ber jako úvahu, ne teologický spor. A doufám, že mám právo na vlastní názor. Dík.)

Bibli jsem se snažila poctivě přečíst, už proto, abych věděla, o čem se v ní píše. (Četla jsem zjednodušený výtah z Bible jako dítě, ale chtěla jsem ji přečíst z pohledu dospělého člověka.) Tobiáši, nevydržela jsem. Asi jsem moc měkká. Ale tolik zloby, úskoků, podrazů - nemůžu v tom najít žádnou posilu pro svůj život. Jsem holt člověk, který nevidí jenom jednu stranu mince. Jsem pro zdravý rozum, slušné chování a určitou rovnováhu v životě.
Tobiáši, přeji ti, aby tvá víra vydržela, a aby jsi pro svou víru neztratil schopnost dívat se očima, rozumem i srdcem.

39 ANA ANA | Web | 15. října 2009 v 0:29 | Reagovat

[19]:
Shadowsong: tvůj komentář zní rozumně a logicky, a fakt je že tě nikdo nemůže nutit abys věřil v Boha, v ďábla nebo peníze. Ale napsal jsi docela zajímavou větu:
Nikdo se nemusí nikomu zodpovídat za to, co udělal.
Asi jsi to nemyslel nijak špatně, ale ta věta vyznívá hrozně. Logicky máš pravdu, z lidí se nemusíš nikomu zodpovídat za své skutky. Ale dá se to pěkně zneužít, víš? Ublížím ti? Nemusím se ti zodpovídat. Okradu tě a ještě tě zmlátím? Přece se ti nemusím zodpovídat.
Neber to prosím jako útok proti tobě! Jen chci ukázat, jak nebezpečná je to myšlenka.
Ve smyslul - když se nemusím nikomu zodpovídat, můžu si dělat co chci.
(Možná si řekneš, že mě napadají ty nejhorší věci, asi nebudu zrovna výlupek ctností - ale já jen poslouchám co se děje, vidím co se děje a nic povzbuzujícího to není.) -
No, to je asi všechno.

40 Kojot Kojot | E-mail | Web | 15. října 2009 v 23:57 | Reagovat

Tobiáši, když jsem se svým bohem posledně mluvil, tak říkal, že je se mnou docela spokojený a nasměroval mě na další cestu, díky níž jsem se stal literárně velmi plodným, za což mu děkuji. Také mi pomáhá procházet temnotami, jimiž aktuálně kráčím a tak. Je to dobrý bůh. Pokud vím, tak mě nikdy nepokládal za hříšného a nepokládá mě za hříšného ani nyní, i když by asi uvítal víc obřadní pozornosti. Nicméně mě respektuje a ví, že dělám, na co mám sílu. Pokud vím, tak žádného božského syna nemá, ale můžu se jej příležitostně zeptat. Ale jistě zplodil spoustu polobožských bytostí. Je to prostě bůh do nepohody, bůh, s nímž je radno obcovat. Občas umí i postrašit, ale nikdy jsem neslyšel, že by svým uctívačům hrozil nějakými definitivními či dokonce věčnými tresty. Když si jeho stoupenec zaslouží dostat přes prsty, dostane přes prsty (hne, ne někdy v budoucnu) a tím je to vyřízené.
Uznej, že můj bůh je rozhodně lidštější a humanističtější než ten Tvůj, který trestá nevíru ohnivým jezerem. Můj bůh nevíru netrestá - prostě se o ty, kteří v něj nevěří, nestará.
Pokud tě ten tvůj strašák, zdráhám se o něm vůbec psát jako o bohu, přestane bavit a zjistíš, že bys dal přednost bohu, který má všech pět pohromadě a nedělá ze sebe hogo fogo, určitě se mi ozvi.

41 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 17. října 2009 v 11:25 | Reagovat

Pro ANA:
Uvěřit v Ježíše Krista se určitě má i proto, že má člověk strach z ohnivého jezera i proto, aby se dostal do nebe. Věřím, že ani na jednom z toho nic zlého není. Bůh přece pro nás chce jen to nejlepší a zároveň nás varuje před tím nejhorším. Ale Bůh chce nebe pro lidi nejen proto, aby se měli dobře, ale také proto, aby s Ním (Bohem) žili, což jde ruku v ruce.

42 Tobiáš Balanda Tobiáš Balanda | E-mail | Web | 18. října 2009 v 11:38 | Reagovat

Pro ANA:
A ještě toto chci dodat.
Pýcha je hřích v každém případě. I když někdo žije mravně, tak když je na to pyšný, tak hřeší. Pýcha je vlastně nalhávání si. Někdo třeba může žít mravně a může si o sobě myslet, že žije úplně dokonale, což už bezesporu není pravda. Nebo třeba si i uvědomuje, že má své nedostatky, ale pohrdá ostatními, kteří tak mravně nežijí. Člověk, který žije mravně, tak by rozhodně měl mít pochopení pro lidi, kteří tak mravně nežijí anebo vůbec nežijí. Mělo by mu být jich líto. A mělo by mu jít o to, aby své mravy zlepšili. A také když někdo žije mravně a správně, tak to nikdy není z něho a je to vždycky jen projev Boží milosti.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama