Listopad 2009

Náročný den

25. listopadu 2009 v 21:50 | Tobiáš Balanda
Dnes jsem měl náročný den. V poslední době snad nejnáročnější. Rozhodně jsem za to rád. A moje vděčnost patří Bohu. Vděčnost nejen za to, že jsem měl náročný den, ale i za to, že jsem to vše úspěšně zvládl. Nemohu však říct, že bych i za dnešek neměl nějaká provinění, které je potřeba Bohu vyznat. Ale věřím, že mi to Bůh vše odpustil. Vše jsem to úspěšně zvládl především v tom smyslu, že jsem neučinil žádné zásadní provinění.

Mám se určitě dobře

17. listopadu 2009 v 11:59 | Tobiáš Balanda
Mám se určitě dobře. Víte proč? Protože věřím Bohu. Jednak věřím a mám také jistotu, že mě čeká slavná budoucnost ve věčné blaženosti ve věčné Boží přítomnosti. Tam už nebude vůbec nic zlého, žádný hřích ani žádný zármutek. Tam je možné se dostat jen tak, že člověk uvěří, že Boží Syn Ježíš Kristus i za něho za jeho hříchy draze zaplatil svou obětí na kříži Golgoty. Když někdo uvěří v oběť Ježíše Krista, tak potom Bohu věří dál a to tak, že čte Boží Slovo - Bibli a prostou vírou ho přijímá.
Mám se určitě dobře ovšem nejen proto, že se těším na slavnou budoucnost, ale také proto, že už nyní jsem zachráněn a mám život věčný. Ano, už nyní můžu prožívat také pokoj a radost a to radost nejen ze slavné budoucnosti, ale i z toho, že mě Bůh učinil čistým a svatým. Ovšem také z toho, když si uvědomuji, kým Bůh je. Mimo jiné třeba i z toho, že je svatý a neztrpí ve své blízkosti žádný hřích. I to mě naplňuje hlubokým pokojem.