1. kapitola 1. epištoly (listu) Petrovy

27. března 2010 v 14:08 | Tobiáš Balanda
Nyní bych citoval opět z Božího Slova z 1. epištoly (listu) Petrovy 1. kapitoly rovněž z překladu Nové Bible kralické z roku 2001:

"Petr, apoštol Ježíše Krista, přistěhovalcům rozptýleným v Pontu, Galacii, Kappadokii, Asii a Bitynii, vyvoleným podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ježíše Krista: Kéž je vám rozmnožena milost a pokoj. Požehnaný (buď) Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li (to) potřebné , maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry - mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm - ukázala k (vaší) chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista. I když jste ho neviděli, milujete (ho), a i když (ho) dosud nevidíte, přece v něj věříte a radujete se nevýslovnou radostí plnou slávy, zatímco docházíte cíle své víry, (totiž) spasení duší. Toto spasení se snažili vyhledat a objevit proroci, kteří prorokovali o té milosti, která (měla přijít) k vám. Zkoumali, co a pro kterou dobu (jim) ukazoval Ten, který byl v nich, (totiž) Kristův Duch, předem svědčící o Kristových utrpeních a (o) veliké slávě, která (přijde) po nich. Jim bylo zjeveno, že ne sobě, ale nám zprostředkovávali to, co vám nyní bylo oznámeno skrze ty, kdo vám kázali evangelium v Duchu Svatém poslaném z nebe. Do těchto věcí touží nahlédnout andělé. Proto přepásejte bedra své mysli, buďte střízliví a dokonale se spolehněte na milost, kterou vám přináší zjevení Ježíše Krista. Jakožto poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem (jako) v (době) své nevědomosti, ale jako (je) svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí. Je přece napsáno: "Buďte svatí, neboť já jsem svatý." Nazýváte-li Otcem Toho, který bez ohledu na osobu soudí každého podle (jeho) díla, prožijte čas svého pobytu (zde) v bázni. Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, (totiž) stříbrem neb zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Ten byl vybrán předem, před založením světa, ale zjeven byl (až) v těchto posledních časech pro vás, kteří skrze něj věříte v Boha, jenž ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušni pravdě skrze Ducha očistili své duše k nepředstírané bratrské lásce, milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale (z) nepomíjivého, skrze živé a na věky zůstávající Boží slovo. Vždyť: "Veškeré tělo (je) jako tráva a všechna lidská sláva jako květ trávy. Tráva uschla a její květ opadal, ale Pánova řeč zůstává navěky. A to je to slovo, jímž vám bylo vyhlášeno evangelium."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Theodor Theodor | E-mail | Web | 16. listopadu 2011 v 8:26 | Reagovat

no comment:-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama