Srpen 2010

Vyznání víry

2. srpna 2010 v 18:04 | Tobiáš Balanda
Věřím v Boha Otce Všemohoucího i v Ježíše Krista Syna Jeho jediného, který sestopil pro naši záchranu z nebe na tento svět, přijal lidské tělo, byl ukřižován, prolil svou svatou krev na odpuštění hříchů, třetího dne z mrtvých vstal, byl viděn od mnoha svědků, vystoupil na nebe, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.