Duben 2014

Co se říká, dost často není pravda

26. dubna 2014 v 20:41 | Tobiáš Balanda
Už jsem slyšel a vy jste asi už také slyšeli někdy takové lidské úsloví, že "kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem". Ale to se sice říká, ale není to pravda. Protože Boží Slovo - Bible říká něco docela jiného. A říká toto: "Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, byl bych (jen) dunícím kovem nebo řinčícím činelem" (Pavlův 1. list Korintským 13,1).
To však rozhodně neznamená, že nemá smysl se nějaký cizí jazyk učit. Určitě je to dobře, když člověk zná aspoň jeden cizí jazyk nebo víc cizích jazyků. Ale je velmi dobré, když někdo zná víc než svůj rodný jazyk, aby toho náležitě využil a to tak, aby především v lásce druhým lidem posloužil a to třeba i cizincům, s kterými se domluví.
A ještě bych k tomuto dodal toto. Proč je vlastně tolik různých jazyků na světě? Věřím, že proto, aby se hřích neboli zlo na světě tolik nerozmohlo. Bůh to tak učinil, když lidé chtěli stavět babylonskou věž a nechtěli navzdor Božímu příkazu být rozptýleni po celé zemi. Bůh jim tam ty jazyky zmátl a tak lidi donutil, aby byli rozptýleni po celé zemi. A tak je tomu od té doby až dodnes. Ano, Bůh jim tam ty jazyky zmátl a tak je vlastně ochránil před ještě větší zkázou. Protože kdyby se nerozptýlili po zemi, tak by je Bůh za tu jejich vzpouru musel ještě daleko víc potrestat.