Listopad 2014

Každý, kdo věří v Božího Syna, má záchranu jistou, ale každý, kdo neuvěří, bude odsouzen

21. listopadu 2014 v 18:14 | Tobiáš Balanda
Na toto téma jsem na tomto blogu psal už mockrát. Ale myslím, že není na škodu to zopakovat a ještě bych chtěl k tomuto tématu něco nového dodat.
Boží Slovo jasně říká: "Neboť Bůh tak miloval /nebo: si zamiloval/ svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna" (Janovo evangelium 3,16-18) a o několik veršů dál čteme: "Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo ale Synu nevěří /nebo: je neposlušný/, nespatří život a zůstává na něm Boží hněv" (Janovo evangelium 3,36).
Setkal jsem se docela nedávno s názorem, že lidé nevěří proto, že se jim nelíbí, že Bůh dopouští hodně zla na tento svět, nebo proto, že nejsou ochotni přiznat svou hříšnost (to je pravda) anebo že jsou i takoví, kteří by i rádi věřili, ale nedostali ten dar víry (tak s tím už zásadně nesouhlasím). Bůh dává schopnost věřit každému, ale ne každý věří. Ti lidé, co tvrdí, že by chrěli věřit, ale přitom nevěří, tak ve skutečnosti nechtějí. A to si jen namlouvají, že chtějí věřit. Musíme se prostě jasně držet toho, co říká Boží Slovo a ne našich nějakých domněnek či spekulací.

Bible je Boží Slovo a je ve všem absolutně pravdivé

21. listopadu 2014 v 17:51 | Tobiáš Balanda
Věřím, že Bible je Boží Slovo a že je ve všem absolutně pravdivé. A kdo tvrdí, že ne, tak je eufemiucky řečeno liberální teolog nebo řečeno přesně je nevěrec nebo nevěrecký teolog.
Už jsem se setkal například s názorem, že Božímu Slovu nemůžeme rozumět tak, jako mu rozuměli ti lidé, kteří žili tehdy. To je úplně špatně. To popírá nadčasovost Božího slovo a v podstatě taky pravdivost. Nebo jsem se setkal třeba s tím, že jsou různé překlady Bible a ty se rozcházejí. Ano, občas se některé překlady rozcházejí, ale to je snad téměř vždycky proto, že prostě někdo nechce přimjmout pravdu Božího Slova a proto ten překlad přizpůsobí svým dojmům. Nebo jsou také různé výklady Božího Slova a ty se také velmi různí. To je ovšem zase proto, že většina lidí nechce přijmout pravdu toho Slova. Prostě Boží Slovo musí být věrně překládáno i vykládáno. Věřím, že každý, kdo se chce podřídit Božímu Slovu a má k němu úctu, tak mu Bůh skrze to své Slovo ukáže jeho pravdy. Jak třeba Pán Ježíš Kristus říká: "Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe" (Janovo evangelium 14,21; citováno z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001). Ano, celé Boží Slovo především zjevuje pravdy ohledně Boží osoby, ohledně osoby Pána Ježíše Krista.
Ještě bych k tomuto dodal, že ekumenický překlad Bible z roku 1985 není v mnoha ohledech dobrý. A také "Bible, překlad 21. století" z roku 2009. Já osobně mám nejradši starý kralický překlad z roku 1613 a také myslím, že je dost dobrý "Český studijní překlad" z roku 2009. Taky je dost dobrý překlad "Nová Bible kralická - Nový zákon" z roku 2001 (z toho mimochodem nejčastěji na tomto blogu cituji a i v tomto článku jsem z něho citoval, jak můžete výše vidět).

Trochu oprava

1. listopadu 2014 v 20:06 | Tobiáš Balanda
Chtěl bych se teď tak trochu opravit. V jednom svém článku jsem citoval verš z 1. Korintským 13,1: "Kdybych mluvil jazyky lidí i andělů, ale neměl bych lásku, byl bych (jen) dunícím kovem nebo řinčícím činelem."
K tomuto verši jsem psal, že není tak důležité umět nějaký cizí jazyk nebo několik cizích jazyků, ale že daleko důležitější je mít lásku. To je naprostá pravda. Jenže tento verš se k tomu tak ne úplně hodí. Proč? Protože tady je řeč (v kontextu s tím, co je psáno předtím a potom) o jazycích, které se lidé ve sboru v Korintu neučili, ale které měli jako duchovní dar od Boha. Takže k tomu, že není zas tak důležité se nějaký cizí jazyk učit nebo umět, ale že daleko důležitější je láska, se mnohem spíš hodí verš také z 1. Korintské 8,1b: "Poznání nadýmá, láska však buduje."