Srpen 2015

Mně nebylo dáno, abych žil v manželství

12. srpna 2015 v 16:13 | Tobiáš Balanda
Mně opravdu nebylo dáno, abych žil v manželství, podobně jako třeba apoštolu Pavlovi to také nebylo dáno, jak v Bibli - Božím Slovu jasně čteme. Přesto věřím, že většině lidí to dáno je a to i většině věřících. A proto také (když mi to nebylo dáno) nemohu plně pochopit, co to vlastně je život v manželství. A proto nejsem schopen o tom náležitě mluvit ani psát a ani nejsem schopen radit komukoli ohledně manželství.
Nebylo mi to dáno, ale přesto věřím, že i tak můj život je i bude naplněný a to především v tom duchovním slova smyslu. Ano, Bůh můj Otec je schopen mě naplnit i tak, jako tomu bylo třeba už u zmiňovaného apoštola Pavla. Dar je žít v manželství a nežít v manželství je pochopitelně také dar. V podstatě každému z věřících lidí je dáno něco trochu jiného.

Bible je Boží Slovo a stojí za to je číst

12. srpna 2015 v 16:01 | Tobiáš Balanda
Ano, je to tak. Věřím a mám také na základě této víry jistotu, že celá Bible je Boží Slovo a že opravdu stojí za to ho číst a také mu věřit, prostě ho přijímat vírou a proto jím také žít. Na našeho Stvořitele a Spasitele se opravdu my věřící můžeme plně spoléhat a tedy i na všechno to, co říká ve Svém Slově. Co od nás Bůh vyžaduje? Vyžaduje od nás v podstatě jen víru. To, co činíme, ba dokonce i to, co chceme činit, to už je jen projev naší víry v Boha nebo víry Bohu ("víra Bohu" - tak by se to snad dalo definovat přesněji). Je to tak, protože Boží Slovo říká: "Vždyť ten, kdo ve vás podle (své) dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh!" (List apoštola Pavla Filipským 2,13; "Nová Bible kralická" z roku 2001). A také čteme, že "Veškeré Písmo (je) vdechnuté Bohem a (je) užitečné k vyučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonalý a vybavený ke každému dobrému dílu" (2. list apoštola Pavla Timoteovi 3,16-17; "Nová Bible kralická" z roku 2001). (Mimochodem: z překladu "Nová Bible kralická" z roku 2001 nejčastěji na tomto blogu cituji, jak jsem už psal v nějakém jiném článku. To je překlad pouze Nového Zákona neboli přesněji vyjádřeno "Nové Smlouvy".)