Březen 2016

Citace textu písně číslo 99 ze zpěvníku "Píseň nového života"

22. března 2016 v 8:14 | Tobiáš Balanda
Teď bych zde citoval text písně číslo 99 ze zpěvníku "Píseň nového života". To je ten zpěvník, z kterého v našem křesťanském sboru na Spořilově zpíváme. Ten náš sbor má internetovou adresu www.sporilov.org. Mám za to, že v tom zpěvníku jsou písně, které jsou dobré jednak z hlediska té hudby, ale i z hlediska těch textů; ty texty jsou totiž často dost hluboké. A tak je tomu věřím i u této písně.

1. Bloudil jsem po horách, bloudil jsem ve tmě, Spasitel hledal mne, nechtěl jsem jít. Žádosti marné jen vířily ve mně, Kristovu království nechtěl jsem žít. Marně jsem vzdoroval, marně se skrýval, Spasitel zvítězil, nemohu dál.

2.Nechci již nebudu bez něho žíti, nechci již nebudu milovat svět. Spatřil jsem hvězdu, jež na cestu svítí, našel jsem Pastýře, za ním chci spět. Hlas jeho tichounký vítězí dále, budu ho poslušen, ON je můj Pán.

3. Našel jsem, našel jsem rodinu Boží, bratry mám, sestry mám, milují mne. Otce mám, domov mám, co mi je zboží? Ke chvále, k plesání všechno mne zve. S lidem svým zvítězí Spasitel všude, celý svět vzdávati bude mu čest.