Obecenství s Bohem je víc než časná práce

12. listopadu 2016 v 10:23 | Tobiáš Balanda
Tento článek bude o tom (jak už říká nadpis), že obecenství s Bohem je víc než časná práce. Což je patrné například z tohoto místa v Božím Slově: "A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázděna /nebo: rozptýlena/ množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." Ježíš jí tedy odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi. (Jen) jedno je však potřeba. A marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata" (Lukášovo evangelium kapitola 10. verše 38 až 42). Ano, je to opravdu tak. Obecenství s Bohem, když člověk poslouchá jeho slova a také se modlí k Němu, tak to je rozhodně víc než jakákoli práce v časnosti. Někdo by třeba řekl, že jsou některá místa v Božím Slově, o kterých neví, jak by je aplikoval do praktického života a tak se jimi nebude zabývat. A to je ale úplně špatně. Proč? Protože my máme bez výhrad přijímat Boží Slolo a podrobovat se mu ve víře. Na druhou stranu časná práce je sama o sobě taky dobrá věc a zase by bylo nebo je špatně, když by někdo jen četl Boží slovo a modlil se a vůbec nijak by v časnosti nepracoval. Může být třeba i nějaká duchovní práce bez živého niterného obecenství s Bohem, prostě bez důvěrného vztahu s Bohem. I to je možné. To je třeba někdo, kdo hodně káže, ale přitom jeho srdce není u toho, co káže. Anebo dokonce káže úplné bludy. Nebo třeba někdo káže evangelium, ale přitom jeho život je zlý. A v případě, když někdo nežije a nemá ten důvěrný vztah s Bohem, tak je rozhodně lepší, aby ani neříkal ostatním těm nevěřícím, že je věřící. Prostě důvěrný vztah s Bohem je nade všechno ostatní na tomto světě, nic lepšího nikdo už nemůže mít. A od toho se pak odvíjí duchovní služba. Teď bych se ještě vrátil k tomu (jak jsem už výše psal), že na druhou stranu je zase zlé, když někdo sice žije s Bohem, ale vůbec žádnou práci v časnosti nedělá. Boží Slovo nás na poměrně dosti místech vyzývá k tomu, abychom pracovali rukama. Třeba na tomto místě (je to 2. list apoštola Pavla Tesalonickým 3,10-12: "Když jsme (ještě) byli u vás, přikazovali jsme vám přece toto: Nechce-li někdo pracovat, ať také nejí! Slyšíme totiž, (že) se někteří mezi vámi chovají neukázněně: vůbec nepracují, ale (zato) jsou všeteční. Takovým tedy přikazujeme a vyzýváme (je) skrze našeho Pána Ježíše Krista, aby pokojně pracovali a jedli svůj vlastní chléb." Vlastně tady zrovna nečteme, že máme pracovat rukama, ale třeba v 1. listu apoštola Pavla Tesalonickým 4,9-12: "O bratrské lásce vám pak není potřeba (nic) psát - jste přece sami vyučováni Bohem, abyste milovali jedni druhé, a vskutku tak činíte všem bratrům po celé Makedonii. Vyzýváme vás však, abyste se (v tom ještě) více rozhojňovali, snažili se být pokojní, starali se o své věci a pracovali vlastníma rukama, jak jsme vám přikázali, abyste před těmi, kdo jsou venku, chodili počestně a neměli žádný nedostatek." Tak by snad zatím stačilo.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama