Březen 2017

Nemít hodně peněz? To má přece řadu výhod!

19. března 2017 v 11:11 | Tobiáš Balanda
Tento článek bude o tom, že nemít hodně peněz má celou řadu výhod. To jsem si hlavně v poslední době uvědomil, ale vlastně tak trochu jsem si to uvědomil už dřív. Jednak platí takový všeobecný Boží princip, že čím větší dar, tím větší zodpovědnost za ten dar a tak to platí úplně všeobecně. Ať se jedná o duchovní dar či časný dar či zkrátka jakýkoli dar od Boha. Od Boha je každý dar. Ale jestli ten dar je menší, tak člověk aspoň není vázán takovou odpovědností za ten dar, což znamená, že se člověk nemusí tolik starat o to, jak s tím darem naloží; konkrétně v tomto případě se člověk nemusí tolik starat, jak s těmi nemnoha penězi naloží - to je přece určitá výhoda. Abych to nějak lépe vysvětlil, tak toho, kdo nemá moc peněz, tak pro něho vpodstatě ani nemusí být provinění, když někomu chudému nedá, protože na to nemá; kdežto ten, kdo je bohatý, tak má na to, aby dal chudému a tak se zcela jistě proviní, když nic nedá. Tak to je jedna výhoda toho "nemít hodně peněz." Další výhoda je, že nehrozí nebo aspoň tolik nehrozí, že by člověk s nemnoha penězi žil nějak moc rozmařile, protože v podstatě nemá co utrácet nebo aspoň nemá toho tak moc, co utrácet. Tak to by byla druhá výhoda. Pojďme na třetí výhodu. To je to, že aspoň o věřících lidech se dá říct, že se u nich může víc projevit Boží moc, jak také v Bibli - Božím Slově čteme, že "Boží moc se projevuje ve slabosti". To se dá pochopit třeba tak, že věřící člověk se může o to víc radovat z daru věčného života, že prostě nehrozí, že by přilnul k milování peněz nebo to aspoň tolik nehrozí a že je na té radosti spíš poznat, že je to radost nepodmíněná vnějšími okolnostmi. Čtvrtá výhoda je to, že když člověk o těch nemnoho peněz přijde, tak to aspoň není takový pád. A proto se z toho spíš nezhroutí než nějaký boháč, který přijde o mnohem víc, když přijde o všechny své peníze. To by snad zatím stačilo. Čtyři výhody přece není málo nebo snad ano?