Něco o knize Job a otázka na závěr

3. února 2018 v 21:13 | Tobiáš Balanda
Kniha Job je jednou ze 70-ti knih Bible - Božího Slova. Je to Starozákonní kniha. Je relativně dlouhá. Ale ne zas tak moc. Často se řadí mezi poetické knihy, i když je to vlastně do určité míry příběh. Ale není to jenom příběh. Rozhodně to však příběhem začíná i končí. Pravděpodobně se jedná vůbec o nejstarší knihu Bible (nejstarší v tom smyslu, že byla nejdříve sepsána - i 1.kniha Mojžíšova Genesis byla sepsána podle všeho později i když popisuje mimo jiné i počátek tohoto světa). Tato kniha je z velké části o utrpení věrného Božího služebníka Joba. Ten Job žil velmi dávno, pravděpodobně ještě před Abrahamem. Ale abych šel už k jádru věci, budu z té knihy Job citovat jednak její počátek i její konec, abych zde na jednu záležitost poukázal. Takže nejdřív počátek knihy Job:

"Byl muž v zemi Uz jménem Job, a muž ten byl sprostný a upřímý, boje se Boha, a vystříhaje se zlého. Kterémuž se narodilo sedm synů a tři dcery. A měl dobytka sedm tisíc ovec, tři tisíce velbloudů, pět set spřežení volů, a pět set oslic, a čeledi služebné velmi mnoho, a byl muž ten vznešebější nade všecky lidi východní."

Teď citaci přerušuji a chtěl bych k tomu něco poznamenat. O všechen tento majetek i o děti Job přišel. Poté dokonce i vážně onemocněl a tou nemocí velmi trpěl. Nebudu to tady už citovat, bylo by to příliš dlouhé. Tím utrpením Job prošel a potom ho Bůh uzdravil a nejen, že mu navrátil veškerý jeho majetek, ale Job měl potom dokonce dvakrát více majetku než předtím. Cituji konec knihy Job:

"A tak požehnal Hospodin Jobovi k posledku více nežli v počátku jeho. Nebo měl čtrnácte tisíc ovcí, a šest tisíc velbloudů, a tisíc spřežení volů a tisíc oslic. Měl také sedm synů a tři dcery, Z nichž první dal jméno Jemima, jméno pak druhé Keciha, a jméno třetí Kerenhappuh. Aniž se nacházely ženy (tak) krásné, jako dcery Jobovy, ve vší té krajině; kterýmž dal otec jejich dědictví mezi bratřími jejich. Byl pak živ Job potom sto (a) čtyřidceti let, a viděl syny své, a syny synů svých, (až do) čtvrtého pokolení. I umřel Job, stár jsa a pln dnů."

Všimli jste si, že Job měl od Boha ke konci dvakrát více majetku (zvířat), ale dětí měl pořád stejně? A proč myslíte, že to tak bylo? Proč mu Bůh nedal dvakrát více dětí? Já znám na tuto otázku odpověď. Ale docela by mě zajímalo, jestli ji znáte také vy nebo aspoň někdo z vás. Nebo tu odpověď třeba nemusíte znát, ale můžete se nad tímto zamyslet a možná přijít na odpověď.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama