Červenec 2018

Odpověď na otázku a ještě něco velmi důležitého

18. července 2018 v 20:10 | Tobiáš Balanda
Tak teď už konečně odpovím, proč Bůh dal Jobovi po utrpení dvakrát víc majetku (zvířat), ale dětí stejně. Nikdo se mi neozval, kdo by to věděl. Proto, že lidé jsou věčné bytosti, ale zvířata nikoli. Proto. Job se určitě již na večnosti setkal i se svými původními dětmi, o které v časnosti přišel. Nemám totiž důvod si myslet, že by Jobovi děti nebyly také Bohu věrné jako Job. Všechny lidi Bohu věrné čeká věčná blaženost, věčná Boží přítomnost. Všechny nevěrné čeká věčné utrpení. Z Božího Slova toto jasně vyplývá. Jinými slovy řečeno: všechny věřící v Krista a v jeho oběť čeká věčná blaženost. Všechny nevěřící čeká věčné utrpení. Také je však pravda, že jsou někteří nebo dokonce mnozí, kteří v nějakém smyslu vyznávají víru v Krista i v jeho oběť, ale vpravdě věřící nejsou. Což dokazují celkem často tím, že oběť Ježíše Krista není dostatečná pro naši záchranu a že je potřeba ještě něco činit. Ano, do tohoto bludu záslužnictví mohou upadnout i vpravdě věřící lidé (třeba Galatší do toho upadli), ale Bůh je dříve nebo později z toho vyvede (jak jsem už psal v nějakém nebo dokonce v nějakých předchozích článcích na tomto blogu). Kdo věří tomu, že je potřeba ještě něco činit pro svou záchranu, tak se sice snaží žít jakože dobře, ale ve skutečnosti je to tak, že má velký problém s hříchem. Prostě zlý strom nemůže nést dobré ovoce, jak sám Pán Ježíš Kristus řekl v kázání na hoře. Také je pravda, že kdokoli, kdo zastává tento názor, že je potřeba ještě pro záchranu něco činit, tak nevěří v dokonalé dílo záchrany (spasení) Pána Ježíše Krista na kříži. To je vlastně cizí evangelium, na které se mimo jiné vztahuje dvojité apoštolské prokletí. Něco takového jsem už psal i v předchozích článcích. Ale věřím, že není na škodu to zopakovat. Je to totiž velmi důležité.